Ruilen & Retourneren

U kunt artikelen binnen 14 dagen na ontvangst retour sturen.
Het retourformulier (pdf) dient volledig ingevuld, toegevoegd te worden aan het retourpakket.

U kunt hierop aangeven of u uw geld terug wenst, of dat u andere artikelen wenst te ontvangen.
Eventuele terugbetaling zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van het retourpakket geschieden.
De retourkosten zijn voor rekening van de klant, de verzendkosten voor het nieuwe pakket zijn voor rekening van Klimtotaal.nl.

Indien een artikel foutief is geleverd kunt u contact opnemen met Klimtotaal.nl, waarna het pakket afgehaald zal worden en eventueel het juiste artikel alsnog wordt afgeleverd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:
1. Voor verkoopovereenkomsten: “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”
2. Voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”
3. Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: KlimTotaal.nl, [email protected], 0887-950 950, Escudo 39B, 8305BM te Emmeloord via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld via e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, schriftelijk of via email, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

a. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele leveringskosten en exclusief de kosten voor het retour zenden in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
b. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
c. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Zie voor een uitgebreide beschrijving onze algemene voorwaarden